Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Predaj vstupeniek cez internet

Pred kúpou vstupeniek cez internet si pozorne prečítajte tento návod a Všeobecne  záväzné podmienky nákupu vstupeniek prostredníctvom internetu, platné v MsKS Trebišov.
Všeobecné záväzné podmienky vymedzujú práva predávajúceho (prevádzkovateľ MsKS) a kupujúceho (zákazník) a platia iba pri kúpe vstupeniek cez internet.
Na webovej stránke www.msks.trebisov.sk  sa Vám pod záložkou "Program" zobrazí program MsKS s dátumami a časmi. Kliknutím na konkrétny čas predstavenia, ktoré si zvolíte, sa Vám zobrazí plán sedadiel  a obsadenosť na toto predstavenie. Po výbere sedadiel, ktoré označíte a zobrazení ich kúpnej ceny kliknite na "Pokračovať". V následnom kroku  zadajte svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu, na ktorú budú vstupenky doručené a zakliknite, že súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa. Vypĺňaniu e-mailovej adresy venujte špeciálnu pozornosť, ak udáte chybnú adresu, vstupenky nemôžu byť doručené a takúto záležitosť nie je možné reklamovať, nakoľko k chybe došlo na vašej strane. V následnom kroku si vyberte formu úhrady - prostredníctvom platobnej karty alebo internet bankingu vybraných bánk, pre každý prípad si zapíšte ID vašej objednávky a zrealizujte platbu.

Po overení platby Vám budú lístky zaslané na zadaný e-mail. S variabilným symbolom v zaslanom emaily Vám v pokladni vytlačia vstupenky. S takto vytlačenými vstupenkami sa potom preukážete pri vstupe do sály.


Otázky týkajúce sa zakúpených vstupeniek smerujte na  podpora@cinemaware.eu. Pre identifikáciu Vášho nákupu uveďte Vami zadaný e-mail a variabilný symbol Vášho nákupu.

V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky neboli zaslané na správne zadaný e-mail, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si zákazník musí uplatniť v banke, ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla.

Vrátenie a výmena vstupeniek

Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť ani vymeniť. Vstupné sa vracia len v prípade, že dôjde k nečakanej evakuácii priestorov MsKS z dôvodu mimoriadnych udalostí, nastala technická porucha, predstavenie bolo organizátorom zrušené, nastali dôvody vyššej moci – nečakané mimoriadne udalosti alebo prírodné katastrofy.

Vstupné sa vracia v pokladni MsKS. Pre vrátenie vstupného a identifikáciu konkrétnej vstupenky (vstupeniek),  je zákazník povinný preukázať sa vytlačenou alebo elektronickou formou vstupeniek, za ktoré má byť kúpna cena vrátená.

Vstupné sa vracia okamžite, pokiaľ to technické podmienky umožňujú. V opačnom prípade (napr. pri nefunkčnosti pokladničných systémov potrebných pre overenie vstupeniek) si prevádzkovateľ kina  vyhradzuje právo vrátiť vstupné do 7 dní.

 

Záverečné ustanovenia
Zákazník, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

Uvedené obchodné podmienky sú platné v deň zakúpenia vstupeniek zákazníkom.