O nás

Poslaním Mestského kultúrneho strediska je zabezpečenie, organizovanie, realizácia a vytváranie podmienok na kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Mestské kultúrne stredisko realizuje vlastné i prevzaté podujatia v rámci kultúrno-spoločenského života v meste. Organizuje kultúrno-spoločenské aktivity, záujmovo-umeleckú činnosť, kurzy v rámci mimoškolskej výchovy, vzdelávania a spoločenskú činnosť. Základným princípom je uchovávanie kultúrnych hodnôt, ako tradícií, tak i poskytovanie možnosti a priestoru pre súčasné tematické, tzv. trendové formy rozvoja kultúry ako takej.

Predaj a predpredaj vstupeniek je zabezpečený v pokladni MsKS -  minimálne hodinu  pred predstavením.

 

Hlavnou náplňou je organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rámci záujmovej, umeleckej a výchovnej činnosti, organizačné zabezpečenie súborov na amatérskej báze. Plánované akcie vychádzajú z potreby podporovania tradícií historicko – kultúrneho charakteru. Je nutné nezabúdať na folklórne zvyky našich predkov a výchovno – vzdelávacou formou ich odovzdávať ďalším generáciám. V činnosti podporujeme prácu pedagógov od materských škôl až po stredné školy, vedúcich krúžkov pri realizácií podujatí. Dávame priestor všetkým tým, ktorí akokoľvek prejavia záujem o účinkovanie a zverejnenie aj cez kultúrne podujatia. Podporujeme a rozvíjame už existujúce amatérske súbory záujmovo – umeleckej činnosti a vytvárame na ich činnosť čo najlepšie podmienky za účelom zvyšovania ich úrovne, aby mohli vhodne reprezentovať mesto. Organizujeme tematické akcie a podujatia so zreteľom na rozvoj tradícií veľkonočných, vianočných a iných sviatkov, májových veselíc a zvykov, fašiangové zábavy a iné podujatia na udržiavanie a prezentáciu starých zvykov a tradícií. K našim pravidelným činnostiam patrí aj organizovanie výstav známych i amatérskych maliarov fotografov ale i výtvarných prác detí z materských a základných škôl. V priebehu roka sa tu vystrieda množstvo profesionálnych divadiel, muzikálov a skupín. Taktiež dávame možnosť prezentovať sa aj rôznym organizáciám, školám a združeniam, ktorí taktiež prispievajú ku kultúrnemu vyžitiu občanov nášho mesta.

 

Cyklické akcie

Fašiangy

Je to obdobie, ktorým označujeme čas od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Ich dĺžka je podmienená začiatkom 40 dňového pôstneho obdobia. Podujatie je zamerané na ľudové zvyky, tradície. Je spojené s podávaním tradičného občerstvenia ktorými sú šišky a víno. Dnes sa fašiangy oslavujú tradične už len výnimočne na dedinách. V mestách prevládajú fašiangové zábavy, veselice, typické sú karnevaly, maškarné bály, či pompézne plesy. Zmyslom radovánok je okrem iného aj tešiť sa z odchádzajúcej zimy a toho, že konečne ju pomaličky strieda jar. Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Neboli predpísané žiadne predpisy, tresty, pravidlá, odriekanie. Naopak z komôr zmizlo veľa mäsa a pitia. Tradičným jedlom tohto obdobia bolo obradové pečivo - fánky, smažené šišky, slaninka s klobáskou, huspenina. Po fašiangoch nasleduje štyridsaťdňový pôst, pred ktorým si máme všetkého dopriať! Zvykom teda bolo sa poriadne najesť.

Zlatý Hlas

Zlatý hlas je súťaž, zameraná na populárnu hudbu. Súťažiaci sa prezentujú pôvodnou slovenskou alebo českou tvorbou. Súťažiaci sa môžu prezentovať tiež s piesňou v ktoromkoľvek svetovom jazyku. Súťaž Zlatý hlas je súťaž v interpretovaní populárnej hudby. Je zameraná na žiakov prvého a druhého stupňa povinnej školskej dochádzky. Vyhlasovateľ súťaže kladie dôraz nielen na hudobný prejav detí ale aj na ich pohybovú kultúru. Podporuje v deťoch orientáciu na kultúrne mimoškolské aktivity. Súťaž je dobrým nástrojom na posilňovanie zdravej súťaživosti detí. Druhoplánovo súťaž podporuje u detí chuť navštevovať kultúrne podujatia, keďže výsledok súťaže môžu ovplyvniť aj diváci prostredníctvom hlasovania. Interaktívny efekt takto upevňuje v deťoch kultúrnu zručnosť. V neposlednom rade vplýva na voľný čas detí počas niekoľkých týždňov. Súťaž Zlatý hlas je periodické podujatie, ktoré sa opakuje 1x ročne.

Stavanie mája

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov. Zvyk a túžba prejaviť lásku svojej milej postaveným májom a tým jej dať na javo nielen svoju lásku, ale aj sľub manželstva, to nám ostalo a tento zvyk sa zachováva doteraz ako jeden z krásnych tradičných obradov a zvykov. Dnešné stavanie májov je už bez tajností, je to tradícia, ktorú sa oplatí zachovať a udržiavať.

Dni mesta Trebišov

Každý rok si pripomíname dni nášho mesta Trebišov rôznymi podujatiami, akciami, vystúpeniami. V rámci dňoch mesta Trebišov sa každý rok koná súťaž vo varení guľášu.

Mesiac úcty k starším

Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovnakom tempe, neúprosne a neomylne prideľuje ich zo svojej náruče čas všetkým nám. Každým novým ránom, vždy znova a znova ponúka nám šancu žiť. Niekedy nám do cesty stavia prekážky, trápenia, bolesti, rôzne problémy, ale má v zásobe aj dni plné slnka, krásnych zážitkov a šťastia. Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Samotné stretnutie bude doplnené bohatým kultúrnym programom a chýbať nebude už tradičné občerstvenie a na záver chutné melódie.

Mikuláš

Mikuláš spájajúci sa so 6. decembrom, aj v tomto roku navštívi deti jednotlivých MŠ a svojím príchodom prinesie na tváre detí úsmev

Silvester

Oslava príchodu Nového roka za účasti predstaviteľov mesta Trebišov, s ktorými sa spoločne rozlúčime so starým rokom a súčasne privítame Nový rok v dobrej nálade pri dobrej hudbe a tradičnom silvestrovskom občerstvení.

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.